Radio Madhesh 106.6 MHz

  • Ramchwok, Janakpur-4, Dhanusha
  • Phone: +977-41-528206, 528207
  • Email:madheshfm@gmail.com

Radio Madhesh 89.3 MHz

  • Malangwa-10, Sarlahi
  • Tel: +977-46-521392 | Fax: +977-46-521393
  • Email:radiomadhesh@gmail.com